28ธค.จัดกิจกรรมตักบาตรปีใหม่

คณะกรรมการนักเรียน-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่

28 ธันวาคม 2561 โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้นิมนต์พระจากวัดต่างๆ ในเขตใกล้เคียง จำนวน 56 องค์ และบอกบุญไปยังครูและนักเรียนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ถวายจตุปัจจัยพระสงฆ์ และให้นักเรียนแต่ละห้องเตรียมอาหารแห้งมาร่วมกันตักบาตร