มหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดกิจการแสดง มหกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากลและ

นาฏศิลป์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 โดยนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกันแสดง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ตลาดกรุงศรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเวลา 17.00-22.00 น.