ขบวนพาเหรด กีฬาปาริชาตเกมส์

กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา 5 นำโดยโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” นำขบวนพาเหรด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ปาริชาตเกมส์” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา