ทัศนศึกษา ม.4 ปี 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยฟาร์มโชคชัยนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สัมผัสได้จริง มีกิจกรรมมากมาย เช่น ศึกษาวิถีคนเกษตร การรีดนมวัว การผลิตไอศกรีม แสดงโชว์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโคนม และมีการให้อาหารสัตว์แบบใกล้ สร้างความตื่นเต้นให้กับนักเรียนพร้อมความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับความรู้ทุก ๆ ก้าวที่ได้เดิน