ทัศนศึกษา ม.6 ปี 2561

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” โดยคณะครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ สวนสนุกดรีมเวิร์ล ซึ่งกิจกรรมการทัศนศึกษานี้ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเป็นการพักผ่อนร่วมกับเพื่อนๆ