เซปักตะกร้อกีฬาปาริชาตเกมส์

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ปาริชาตเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 ณ สนามตะกร้อ โดมหน้าอาคารเรียน โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”