นศท.ต้อนรับน้อง ปี 1 ส่งพี่ ปี 3

ชมรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรม ต้อนรับน้อง นศท.ปี 1 ส่งพี่ นศท.ปี 3 ประจำปี 2561 เพื่อทดสอบกำลังใจ และการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน “ความมี วินัย คือ เกียรติของนักศึกษาวิชาทหาร” เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ สนามหน้าอาคารเรียน