ยินดีกับ ด.ญ.ลักคณา สุขวรรณ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลักคณา สุขวรรณ นักเรียนชั้น ม.2/2 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”
ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จัดโดยมูลนิธิธรรมมาภิรักษ์