แสดงความยินดีกับทีมมรดกไทย

11 ธันวาคม 2561 พิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับ ทีมมรดกไทย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” แสดงเพลงเรือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวด Ayutthaya Talent ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561