แสดงความยินดีกับเชนและพิม

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 พิธีแสดงความยินดีหน้าเสาธง กับ นายวรเชษฐ์ โลเกตุ นักเรียนชั้น ม.6/8 และ นางสาวพิมพา กือสันเที๊ยะ นักเรียนชั้น ม.6/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนคนเก่ง ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุะยามรดกโลก ประจำปี 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา/อุดมศึกษาและ กศน.