แสดงความยินดีกับเชนและพิม

ขอแสดงความยินดีด้วยกับเชนและพิม
นายวรเชษฐ์ โลเกตุ ม.6/8
นางสาวพิมพา กือสันเที๊ยะ ม.6/7
จากโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
ในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561