อัพเดทผังโต๊ะ วันเสนาประสิทธิ์

ผังโต๊ะงาน “วันเสนาประสิทธิ์” อัพเดทเมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2562
สีเหลือง = โต๊ะว่าง , สีเขียว = จองแล้ว , สีแดง = จ่ายเงินแล้ว

งาน “วันเสนาประสิทธิ์”
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ สนามโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธื์”

บัตรราคาโต๊ะละ 3,000 บาท
ติดต่อจองบัตรที่ กลุ่มบริหารทั่วไป 035 – 201099 ต่อ 106 , ครูสุพิชฌาย์ 086 – 811 3068 , ครูอรวรรณ 087 – 936 1822