การประชุมสมาคมนักเรียนเก่าฯ

การประชุมสมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” ทบทวนการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ในดำเนินงานการจัดงาน “วันเสนาประสิทธิ์” โดยมีท่านอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสมาคมฯ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเกียรติภูมิ