นัดหมายถ่ายรูปทำเนียบรุ่น

งานประชาสัมพันธ์จะนัดถ่ายภาพกลุ่มห้องเพื่อลงวารสารช่อปาริชาต จึงขอเรียนเชิญครูที่ปรึกษาร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนในที่ปรึกษาของท่านในวันและเวลาดังต่อไปนี้

  • วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 –> ม.6
  • วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561 –> ม.3
  • วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561 –> ม.5
  • วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561–> ม.4
  • วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 –> ม.2
  • วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561 –> ม.1

สถานที่ : โดมเล็กข้างหอประชุม
เวลา : หลังเข้าแถว