การประชุมศุนย์พัฒนาฯ ศิลปะ

การประชุมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเตรียมการจัดมหกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากล และนาฏศิลป์ไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา