ร่วมนิทรรศการ เปิดโลกวิชาการ

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ร่วมจัดนิทรรศการ “เปิดโลกวิชาการ” โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแสดงผลงานนักเรียน และผลผลิตของโรงเรียน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา