ขอเชิญร่วมงานวันเสนาประสิทธิ์

สมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอเชิญร่วมงาน “วันเสนาประสิทธิ์”
โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ครบรอบ 83 ปี  ใน วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562สนามโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธื์”

  • เวลา 16.30 น. ประชุมใหญ่ สมาคมนักเรียนเก่าเสนา”เสนาประสิทธิ์”
  • เวลา 18.00 น. พบปะสังสรรค์ลูกเขียวเหลือง

บัตรราคาโต๊ะละ 3,000 บาท
ติดต่อจองบัตรที่ กลุ่มบริหารทั่วไป 035 – 201099 ต่อ 106 , ครูสุพิชฌาย์ 086 – 811 3068 , ครูอรวรรณ 087 – 936 1822