การแข่งขันทัศนศิลป์

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ประเภทการแข่งขันทัศนศิลป์ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงอาหารและใต้อาคารเรียนที่ 4