การแข่งขันวงดนตรีสตริง

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับกลุ่มโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ประเภทวงดนตรีสากล วงสตริง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โดมหน้าอาคารเรียน