การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ประเภทวงดนตรีสากล วงดนตรีลูกทุ่ง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โดมหน้าอาคารเรียน