การแข่งขันวงเครื่องลม

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ประเภทวงดนตรีสากล วงเครื่องลม (Ensemble) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา