กำหนดการสอบธรรมศึกษา

กำหนดการสอบธรรมศึกษา ในสนามหลวง ปี 2561 สนามสอบโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักธรรม ของโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์์” ได้เข้าสอบวัดความรู้การศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์