กำหนดประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

กำหนดการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน รอบระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2561 นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญ จาก สพป.อย. เขต 2