นักเรียนรางวัลพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับ นายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้น ม.6/4 ได้รับการประเมินคัดเลือกจากคณะกรรมการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 เป็นอันดับที่ 1 ในรอบระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านเข้าไปรับการประเมินรอบต่อไป โดยจะรับการประเมินรอบต่อไปในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นี้