นำเสนอภาษาอังกฤษหน้าเสาธง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เสนอความรู้ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง (ทุกวันพุธ) โดยเช้าวันพุธนี้ มีคุณครูเจ้าของภาษาชาวต่างประเทศ และนายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้น ม.6/4 ร่วมกันนำเสนอให้ความรู้แก่นักเรียน