แสดงความยินดี-นักกีฬายูยิตสู

8 พ.ย. 61 … พิธีแสดงความยินดี ชื่นชมหน้าเสาธง เด็กหญิงสุนิสา เปียใส รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬา ยูยิตสู รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัมหญิง จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 2 “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561