ศัพท์ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการนำเสนอภาษาอังกฤษ หน้าเสาธง โดยมีคุณครูเจ้าของภาษาชาวต่างประเทศ และนางสาวเปรมสินี โกสิยกุลนักเรียนชั้น ม.4/4 ร่วมกันนำเสนอให้ความรู้แก่นักเรียน