นักเรียนรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ส่งนายนนทวัชร์ ไกรสกุล นักเรียนชั้น ม.6/4 เข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561 รอบระดับจังหวัด ได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการจาก สพม.3 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์