ประชุมผู้ปกครอง 2/2561

28 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” พระนครศรีอยุธยา โดยรองฯสมเจษฎ์ ผ่องยุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู จัดประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ ให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน