จัดสวัสดิการบุคลากร

นางปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เป็นประธานในการมอบกระเช้าและสวัสดิการของเยี่ยมให้กับ ครู บุคลากร ที่เจ็บป่วย หรือมีพ่อ แม่ บุตรที่เจ็บป่วยไม่สบาย เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รวมถึงมอบสวัสดิการให้กับ ครู บุคลากร ที่มีบุตรคนแรก ในที่ประชุมครูเต็มคณะ วาระพิเศษ ก่อนปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา