ยินดีต้อนรับครูใหม่  6 ท่าน

ยินดีต้อนรับครูใหม่  6 ท่าน ได้แก่
1. คุณครูชาญณัฏฐ์ ไชโย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2. คุณครูปนิศา รุ่งเรือง ภาษาจีน
3. คุณครูเรณู บุตรตุ้ม สุขศึกษาและพลศึกษา
4. คุณครูจิราพร สุขโชค ภาษาไทย
5. คุณครูโสรยา บรรเลง คณิตศาสตร์
6. คุณครูนำชัย ราตรีโชติ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม