ประชุมศูนย์ฯ กลุ่มสาระศิลปะ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ห้องโสตฯ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดประชุมคณะดำเนินการจัดกิจกรรม “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.3 (พระนครศรี อยุธยา) โดยจะดำเนินการแข่งขันสาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 โดยใช้โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน