แสดงความยินดีรางวัลเด็กดีเด่น

โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลักคณา สุขวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 รับเกียรติบัตรรางวัล “เด็กดีเด่น” เป็นผู้ที่อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยความเสียสละ ในการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา