การร่วมลงนามความร่วมมือทำ MOU โครงการชมรม To Be Number One

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ชมรม To Be Number One โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” นำโดยนางปริศนา  สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมลงนามความร่วมมือทำ MOU โครงการชมรม To Be Number One กับโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ณ ห้อง To Be Number One