ชมรม To Be Number One ต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเก็บคะแนน

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ชมรม To Be Number One โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเก็บคะแนน การประกวดชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ระดับประเทศประจำปี 2565 ณ ห้อง To Be Number One