กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกรรมการสถานศึกษาดีเด่น

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายดิเรก สายศิริวิทย์ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกรรมการสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ : ความปลอดภัยในสถานศึกษา” และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการมอบรางวัล ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท