การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครู ชำนาญการ

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครู ชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว17/2552 ของคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีนางปริศนา  สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประเมิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา