พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง โดยมีคะแนนสูงที่สุดในจังหวัด จากการเข้าร่วมอบรมในโครงการหลักสูตรพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติออนไลน์ หัวข้อ “การสร้างเยาวชน สู่เส้นทางของการเป็นคนต้นแบบ” เยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth) ภาคกลาง รุ่นที่ 4 ให้กับนางสาวเหมหงษ์ จำปานวน นักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ณ โดมหน้าเสาธง