ร่วมเดินทางส่งคุณครูย้ายสถานศึกษา

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ตัวแทนผู้บริหารนำโดย นางสาวอารีรัตน์  สวนหลวง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ นายอุทัย  นุชนวล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยหัวหน้างาน และคุณครู ร่วมเดินทางส่งคุณครูปรัชญา รุ่งเรือง คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ได้ย้ายสถานศึกษาไปบรรจุโรงเรียนวัดบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา