การประชุมจัดหาบริษัทประกันภัยสำหรับนักเรียน

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางสุภา  ผ่องยุบล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นายอุทัย  นุชนวล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป และคุณครูร่วมประชุมจัดหาบริษัทประกันภัย ที่จะเข้ามาดูแลระบบการประกันอุบัติเหตุของนักเรียนในปีการศึกษา 2565 ณ ห้องเกียรติภูมิ