ขอขอบพระคุณ เทศบาลเมืองเสนา

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบพระคุณ เทศบาลเมืองเสนาที่ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการทาสีเส้นสัญญาณจราจร ทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อความสะดวก และความปลอดภัยของนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565