พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ห้องเรียนพันธมิตร โรงเรียนมัธยมเครือข่ายทั่วประเทศ

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 นางปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ห้องเรียนพันธมิตร โรงเรียนมัธยมเครือข่าย ทั่วประเทศ (ภาคตะวันออกและปริมณฑล) กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์