สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยามอบหน้ากากอนามัยให้บุคลากรโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบพระคุณ นายไพศาล  ไหวฉลาด ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด พร้อมคณะ ที่นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนเสนาประสิทธิ์ โดยมี นางสาวมรกต  วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนรับมอบ