พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการสร้างรอยยิ้มให้ลูกเสนาฯ มอบทุนการศึกษาฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน โดยมีนางปริศนา  สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์