Posts archive for พฤษภาคม, 2022

กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกรรมการสถานศึกษาดีเด่น

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายดิเรก สายศิริวิทย์ กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกรรมการสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษา […]

Read more

การสาธิตการใช้จอสัมผัสอัจฉริยะ (Electric Board)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการสาธิตการใช้จอสัมผัสอัจฉริยะ (Electric Board)ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสามารถใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อ […]

Read more

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครู ชำนาญการ

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครู ชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว17/2552 ของคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ […]

Read more

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ รอบ 2

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริหารวิชาการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ รอบ 2 เพื่อชี้แจงรูปแบบวิธีการแก้ไขผลการเรียน และการติดตามการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละชั้น เพ […]

Read more

พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง โดยมีคะแนนสูงที่สุดในจังหวัด จากการเข้าร่วมอบรมในโครงการหลักสูตรพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติออนไล […]

Read more

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” มอบเก้าอี้ และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์์ ให้โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” คุณครูลัดดาวัลย์ อารัมพร หัวหน้ากลุ่มบริหาร งบประมาณ และ คุณครูภณิดา ทรัพย์บวร รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณเป็นตัวแทน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิท […]

Read more

การลงพื้นที่ให้กำลังใจ และมอบสิ่งของให้กับนักเรียนทุน ม.ท.ศ. โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจัดหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และมอบสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ท […]

Read more

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยการเปิดเรียนเป็นการเรียนแบบ On-Site 100% ภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา C […]

Read more

การศึกษาดูงานและแสดงความยินดีกับคุณครูในโอกาสย้ายสถานศึกษากลับภูมิลำเนา

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ตัวแทนผู้บริหาร นำโดย คุณครูลัดดาวัลย์  อารัมพร หัวหน้า กลุ่มบริหารงบประมาณ คุณครูภณิดา  ทรพย์บวร รองหัวหน้ากลุ่มบริหรงบประมาณ และตัวแทนคุณครู ร่วมเดินทางส่งคุณครูอัจฉรา […]

Read more

การศึกษาดูงานและแสดงความยินดีกับคุณครูในโอกาสย้ายสถานศึกษากลับภูมิลำเนา

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ตัวแทนผู้บริหาร นำโดย คุณครูมณฑล  เมฆพยับ หัวหน้า กลุ่มบริหารงานทั่วไป และตัวแทนคุณครู ร่วมเดินทางส่งคุณครูสิทธิชัย  โกจินอก คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ เนื่อ […]

Read more