Posts archive for เมษายน, 2022

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและวางแผนการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา นายนพคุณ ลัคน […]

Read more

การจัดการประเมินผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดการประเมินผลงานที่เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) ของข้าราชการครูบุคลากร ทางการ […]

Read more

การลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมแบบบูรณาการ

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 นางปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมต้อนรับ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม หัวหน้าคณะทำงานพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พลเ […]

Read more

การรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน และการแจกหนังสือ เพื่อให้นักเรี […]

Read more

การรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน และการแจกหนังสือ เพื่อให้นักเรียน […]

Read more

การมอบเอกสาร ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2)

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการมอบเอกสาร ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.2) ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น […]

Read more