Posts archive for มีนาคม, 2022

กิจกรรมการรายงานผลการติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 นายอุทัย นุชนวล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครู ผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน ร่วมกิจกรรมการรายงานผลการติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 […]

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ห้องเรียนพันธมิตร โรงเรียนมัธยมเครือข่ายทั่วประเทศ

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 นางปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ห้องเรียนพันธมิตร โรงเรียนมัธยมเครือข่าย ทั่วประเทศ (ภาคตะวันออกและปริมณฑล) กั […]

Read more

การประชุมครูเต็มคณะ ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดประชุมครูเต็มคณะ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อดำเนินการประชุม ชี้แจงการดำเนินงานการบริหารงานในกลุ่มงานต่าง ๆ และชี้แจง เตรียมการสำหรับการปร […]

Read more

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนเพื่อพิจารณารับทุนการศึกษาฯ

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคน 2565 นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา คั […]

Read more

การรายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อ ม.4

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อ โดยรับรายงานตัวนักเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ร […]

Read more

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปี 2564

Read more

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โดยดำเนินการจัดสอบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโค […]

Read more

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยดำเนินการจัดสอบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโร […]

Read more

การประชุมครูเต็มคณะ ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการจัดประชุมครูเต็มคณะ ครั้งที่ 2/2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet เพื่อดำเนินการประชุม ชี้แจงการดำเนินงานการบริหารงานในกลุ่มงาน […]

Read more