Posts archive for มกราคม, 2022

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการสร้างรอยยิ้มให้ลูกเสนาฯ มอบทุนการศึกษาฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน โดยมีนางปริศนา  สุขสุสาสน์ ผ […]

Read more

ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอุทัย

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เดินทางไปศึกษาดูงาน ระบบสารบรรณออนไลน์ และระบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อสามารถ จัดระบบข้อมูลกา […]

Read more

การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เบื้องต้น

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 เบื้องต้นด้วย ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 เลขคี่ เพื่อคัดกรอง นักเ […]

Read more

การประชุมครูเต็มคณะรูปแบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการประชุมครูเต็มคณะรูปแบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบออนไซต์ และชี้แจงการดำเนิน […]

Read more

การตรวจหาเชื้อโควิดเบื้องต้น (ATK) ให้กับคุณครูและบุคลากร

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิดเบื้องต้น (ATK) ให้กับคุณครูและบุคลากรของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน โดยผลการตรวจของผู้บริหาร คณะครู […]

Read more

การมอบทุนการศึกษา

วันอาทิตย์ ที่ 9 มกราคม 2565 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบพระคุณ เจ้าคุณพระพิมล ภาวนาพิธาน วิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมพ […]

Read more

วันวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมทำบุญวันวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีกิจกรรมทำบุญ ถวายภัตราหาร ยารักษาโรค และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยรูปแบบการจัดกิจกรรม […]

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564  นางปริศนา  สุขสุสาสน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน จากพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO […]

Read more

การอบรม “Data Science For All ข้อมูลล้ำค่าดั่งอัญมณี”

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อควาเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดการอบรม “Data Science For All ข้อมูลล้ำค่าดั่งอัญมณี” โดยมีนายนายณัฐภณ  ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยกา […]

Read more