Posts archive for ตุลาคม, 2021

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีคุณครูที่ปรึกษาแล […]

Read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีนายอุทัย นุชนวล รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไ […]

Read more

การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ และครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ และครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว21/2560) ของคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต […]

Read more

การประเมิน เพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ และครูชำนาญการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดการประเมิน เพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ และครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว21/2560) ของคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สัง […]

Read more

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ในการประกวดแข่งขัน ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเสนา

ขอแสดงความยินดีกับ นายอุทัย นุชนวล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ในการประกวดแข่งขัน ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเสนา ได้รับรางวัลให้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภ […]

Read more

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ตัวแทนการแข่งขัน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การประกวดระดับประเทศ

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ภายใต้การบริหารงานของนางปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ไปประกวดผลการ […]

Read more

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประกวด ระดับประเทศ ประจำปี 2564 

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ไปประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) กล […]

Read more

การจัดการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กำหนด  (ว21/2560)  โดยมี นางสาวมรกต  วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริ […]

Read more

การประเมิน เพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดการประเมิน เพื่อขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว21/2560) โดยมี นางสาวมรกต วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการ กลุ่มบ […]

Read more

การประชุมแนวทางการเตรียม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 นางปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอุทัย นุชนวล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป และคุณครูกลุ่มงานอนามัย เข้าร่วมการประชุมแนวทางการเตรียม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการ […]

Read more