Posts archive for มิถุนายน, 2021

การขอรับประเมินเพื่อมีวิทยฐานะครูชำนาญการ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมการขอรับประเมินเพื่อมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ของครูกัลย์วิสาข์ ธาราวร โดยมีคณะผู้บริหารและกรรมการประเมินร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องโสต […]

Read more

ร่วมแสดงความยินดีและอำลาคุณครูย้ายบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครู โรงเรียนสอนดี

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 รองผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนคุณครูร่วมแสดงความยินดีและอำลาส่งท้ายคุณครูดารุณี ทรัพย์พจน์ ในโอกาสย้ายไปบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครู ณ โรงเรียนสอนดี

Read more